Information

01/04/2022

What is edge computing?

What is edge computing? Edge computing is a method of processing data locally, close to users and devices. This saves bandwidth and reduces latency, resulting in […]
01/04/2022

What is A DDoS Attack?

What is A DDoS Attack? DDoS, or distributed denial of service, is a type of cyberattack that tries to make a website or network resource unavailable […]
27/08/2021

Bảo mật cho Public Cloud

Bảo mật cho Public Cloud Bảo mật là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp vì tính chất nhiều đối tượng thuê của Public Cloud. Các […]
27/08/2021

Kiến trúc của Public Cloud

Kiến trúc của Public Cloud Public Cloud là một môi trường được ảo hóa hoàn toàn dựa vào kết nối mạng băng thông cao để truyền […]
27/08/2021

Public Cloud là gì?

Public Cloud là gì? Public Cloud là một nền tảng sử dụng mô hình điện toán đám mây chuẩn để cung cấp các tài nguyên CNTT […]
Tiếng Việt