fbpx

Information

13/10/2022

Gartner: Magic Quadrant for Cloud Web Application and API Protection

Source: Gartner Reprint The cloud web application and API protection market is growing rapidly. This Magic Quadrant will help you identify cloud WAAP providers that offer […]
01/04/2022

What is edge computing?

What is edge computing? Edge computing is a method of processing data locally, close to users and devices. This saves bandwidth and reduces latency, resulting in […]
01/04/2022

Zero Trust security model — what is Zero Trust?

Zero Trust security model — what is Zero Trust? What is Zero Trust? Zero Trust is a network security model based on a philosophy that no […]
01/04/2022

What is A DDoS Attack?

What is A DDoS Attack? DDoS, or distributed denial of service, is a type of cyberattack that tries to make a website or network resource unavailable […]
01/04/2022

Content Delivery Networks — What is a CDN?

Content Delivery Networks — What is a CDN? Content delivery networks, or CDNs, make online experiences faster and more reliable by delivering content closer to users. […]
27/08/2021

Quá trình di chuyển qua đám mây (P2)

Xem phần 1 tại đây Doanh nghiệp có một số lựa chọn khi chuyển dữ liệu từ trung tâm dữ liệu cục bộ lên Public Cloud. […]
27/08/2021

Quá trình di chuyển qua đám mây (P1)

Quá trình di chuyển qua đám mây Các bước hoặc quy trình mà doanh nghiệp tuân theo trong quá trình di chuyển trên đám mây khác […]
27/08/2021

Việc di chuyển lên đám mây cần phải đánh giá trước khi triển khai (P2)

Xem phần 1 tại đây. Các giai đoạn chính của quá trình di chuyển qua đám mây là gì? Mặc dù có nhiều cách để phác […]
27/08/2021

Việc di chuyển lên đám mây cần phải đánh giá trước khi triển khai (P1)

Việc di chuyển lên đám mây cần phải đánh giá trước khi triển khai Mặc dù Public Cloud có thể giúp một tổ chức loại bỏ […]
27/08/2021

Bảo mật cho Public Cloud

Bảo mật cho Public Cloud Bảo mật là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp vì tính chất nhiều đối tượng thuê của Public Cloud. Các […]
27/08/2021

Kiến trúc của Public Cloud

Kiến trúc của Public Cloud Public Cloud là một môi trường được ảo hóa hoàn toàn dựa vào kết nối mạng băng thông cao để truyền […]
27/08/2021

Lưu ý các chi phí cho Public Cloud

Lưu ý các chi phí cho Public Cloud Chi phí cho Public Cloud thường được lập hóa đơn theo cấu trúc trả tiền cho mỗi lần […]
27/08/2021

Lợi ích và thách thức của Public Cloud

Lợi ích và thách thức của Public Cloud Các doanh nghiệp phải cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng Public Cloud […]
27/08/2021

Public Cloud là gì?

Public Cloud là gì? Public Cloud là một nền tảng sử dụng mô hình điện toán đám mây chuẩn để cung cấp các tài nguyên CNTT […]