Loading....

What is edge computing? Edge computing is a method of processing data locally, close to users and devices. This saves bandwidth and reduces latency, resulting in the high-speed digital experiences people have come to expect. What does edge mean? The edge works like an ATM. No matter where you are, there is always one close […]

What is A DDoS Attack? DDoS, or distributed denial of service, is a type of cyberattack that tries to make a website or network resource unavailable by flooding it with malicious traffic so that it is unable to operate. What is a DDos Attack DDoS Attack Meaning In a distributed denial-of-service (DDoS) attack, an attacker […]

Content Delivery Networks — What is a CDN? Content delivery networks, or CDNs, make online experiences faster and more reliable by delivering content closer to users. What is a CDN? A content delivery network (CDN) is a group of geographically distributed servers that speed up the delivery of web content by bringing it closer to […]

Xem phần 1 tại đây Doanh nghiệp có một số lựa chọn khi chuyển dữ liệu từ trung tâm dữ liệu cục bộ lên Public Cloud. Chúng bao gồm việc sử dụng Internet công cộng hoặc kết nối mạng riêng / chuyên dụng. Một tùy chọn khác là chuyển dữ liệu ngoại tuyến, trong đó […]

Quá trình di chuyển qua đám mây Các bước hoặc quy trình mà doanh nghiệp tuân theo trong quá trình di chuyển trên đám mây khác nhau dựa trên các yếu tố như loại di chuyển mà doanh nghiệp muốn thực hiện và các tài nguyên cụ thể mà doanh nghiệp muốn di chuyển. Điều […]

Bảo mật cho Public Cloud Bảo mật là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp vì tính chất nhiều đối tượng thuê của Public Cloud. Các tổ chức lưu trữ dữ liệu nhạy cảm và khối lượng công việc quan trọng trên Cloud, vì vậy việc bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu. […]

Kiến trúc của Public Cloud Public Cloud là một môi trường được ảo hóa hoàn toàn dựa vào kết nối mạng băng thông cao để truyền dữ liệu. Nhà cung cấp xây dựng kiến ​​trúc để nhiều người thuê cho phép người dùng – hoặc người thuê – chạy khối lượng công việc trên cơ […]

Lưu ý các chi phí cho Public Cloud Chi phí cho Public Cloud thường được lập hóa đơn theo cấu trúc trả tiền cho mỗi lần sử dụng, trong đó người dùng Cloud trả tiền cho các tài nguyên mà họ sử dụng. Trong nhiều trường hợp, điều này giúp giảm chi phí CNTT, vì […]

Lợi ích và thách thức của Public Cloud Các doanh nghiệp phải cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng Public Cloud để xác định xem liệu nó có phù hợp hay không. Những lợi ích Thuê Cloud Server ở dạng Public Cloud có nhiều lợi thế so với đầu tư […]