Loading....

Xem phần 1 tại đây.

Các giai đoạn chính của quá trình di chuyển qua đám mây là gì?

Mặc dù có nhiều cách để phác thảo quá trình di chuyển của khối lượng công việc lên đám mây, nhưng quá trình này thường diễn ra trong ba giai đoạn chính: lập kế hoạch, triển khai và bảo trì.

Giai đoạn một: Lập kế hoạch

Trong giai đoạn này, hãy xác định khối lượng công việc nào sẽ chuyển lên đám mây và khối lượng công việc nào sẽ ở lại cơ sở. Đánh giá trường hợp kinh doanh cho mỗi lần di chuyển mà bạn xem xét, cũng như các lợi ích dự kiến ​​của việc di chuyển. Trường hợp kinh doanh phải bao gồm các yêu cầu, mục tiêu hoặc số liệu có thể định lượng hiệu quả của việc di chuyển. Ví dụ: mục tiêu kinh doanh có thể là mở rộng quy mô ứng dụng để hỗ trợ số lượng người dùng lớn hơn mà không cần tăng đầu tư vào trung tâm dữ liệu địa phương. Biện pháp hiệu quả có thể là theo dõi độ trễ của ứng dụng hoặc các giao dịch để đảm bảo hiệu suất khối lượng công việc.

Việc lập kế hoạch cũng liên quan đến việc đánh giá ứng dụng để xác định tính phù hợp của nó đối với việc di chuyển, cũng như đánh giá các nhà cung cấp đám mây tiềm năng. Doanh nghiệp phải xác định xem có thể di chuyển khối lượng công việc mong muốn hay không và nhà cung cấp nào sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về quy định, bảo mật và hiệu suất của nó. Cuối cùng, giai đoạn lập kế hoạch thành công sẽ dẫn đến quyết định tiếp tục di chuyển.

Giai đoạn hai: Triển khai

Bước tiếp theo trong quá trình di chuyển khối lượng công việc là triển khai. Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp cần thiết kế hoặc kiến ​​trúc việc triển khai đám mây của họ, cũng như hiểu các dịch vụ đám mây và loại phiên bản nào mà khối lượng công việc của họ cần.

Rất hiếm khi di chuyển hoàn toàn khối lượng tất cả các công việc khi đang trong quá trình sản xuất. Thay vào đó, có một khoảng thời gian gỡ bỏ, trong đó nhóm CNTT sao chép khối lượng công việc vào môi trường đám mây và sau đó kiểm tra, tối ưu hóa và xác thực việc triển khai đó, trong khi khối lượng công việc tiếp tục hoạt động bình thường trong nội bộ. Điều này giúp doanh nghiệp có thời gian để giải quyết và khắc phục mọi sự cố di chuyển cũng như tinh chỉnh mọi vấn đề về thủ tục, chẳng hạn như định cấu hình và xác minh các bản sao lưu.

Sau khi khối lượng công việc được xác thực và các bên liên quan đăng ký triển khai trên đám mây, quản trị viên có thể chuyển sang ứng dụng đã di chuyển. Tuy nhiên, bạn nên tạm thời giữ lại khối lượng công việc cục bộ trong trường hợp có các vấn đề không lường trước được.

Giai đoạn ba: Bảo trì

Sau khi triển khai, các ứng dụng đám mây yêu cầu hỗ trợ liên tục. Ví dụ, quản trị viên cần theo dõi các số liệu về hiệu suất và tính khả dụng của ứng dụng, cũng như nhật ký truy cập và dữ liệu xu hướng để lập kế hoạch năng lực.

Các ứng dụng này cũng sẽ yêu cầu các bản vá lỗi và cập nhật tính năng thường xuyên khi chúng chạy trên đám mây. Một số bản cập nhật có liên quan khá nhiều – đặc biệt là khi một ứng dụng được phân phối hoặc nhóm giữa nhiều nút. Cuối cùng, bảo trì ứng dụng thường liên quan đến một số khắc phục sự cố.

Một số công cụ di chuyển trên đám mây là gì?

Có nhiều công cụ khác nhau có thể hỗ trợ đánh giá di chuyển trên đám mây, cũng như giúp thực hiện và quản lý chính quá trình di chuyển thực tế.

Không có công cụ duy nhất nào có thể hỗ trợ tất cả các dự án di chuyển trên đám mây. Các tổ chức cần chọn một công cụ đánh giá /di chuyển tốt nhất cho nhà cung cấp đám mây dự kiến ​​và có thể lập bản đồ chính xác cơ sở hạ tầng và các yếu tố phụ thuộc liên quan đến khối lượng công việc mục tiêu. Nếu không, việc đánh giá – và bất kỳ kế hoạch di chuyển nào – có thể không thành công.