Loading....

Lưu ý các chi phí cho Public Cloud

Chi phí cho Public Cloud thường được lập hóa đơn theo cấu trúc trả tiền cho mỗi lần sử dụng, trong đó người dùng Cloud trả tiền cho các tài nguyên mà họ sử dụng. Trong nhiều trường hợp, điều này giúp giảm chi phí CNTT, vì một đơn vị không còn cần phải đầu tư và duy trì cơ sở hạ tầng vật lý cho các bộ phận kinh doanh của mình mà đơn vị triển khai lên một IaaS Public Cloud. Ngoài ra, một công ty có thể hạch toán chi phí Public Cloud dưới dạng chi phí hoạt động thay vì đầu tư hoặc chi phí cố định. Điều này có thể mang lại sự linh hoạt hơn cho doanh nghiệp, vì các quyết định chi tiêu hoạt động này thường yêu cầu các đánh giá hoặc lập kế hoạch ngân sách ít chuyên sâu hơn.

Tuy nhiên, rất dễ bị lạm chi quá mức trên Cloud và mất những lợi ích của nó mang lại vì có thể khó theo dõi chính xác việc sử dụng dịch vụ đám mây trong mô hình tự phục vụ. Những nguyên nhân để lạm chi Public Cloud phổ biến bao gồm tài nguyên cung cấp quá mức, không giải quyết được khối lượng công việc nhàn rỗi và phí xuất dữ liệu không cần thiết. Ngoài những thách thức về chi phí này, các nhà cung cấp dịch vụ Public Cloud sẽ có một số mô hình định giá với mức giá thay đổi theo khu vực và dịch vụ. Việc không hiểu mô hình định giá của nhà cung cấp có thể khiến chi phí ẩn làm tăng hóa đơn.

Các đơn vị phải tính đến tất cả các thành phần tạo nên chi tiêu cho điện toán đám mây của họ. Điều này bao gồm chi phí cho việc di chuyển ứng dụng, truyền dữ liệu, lưu trữ và tiêu thụ tài nguyên, cùng với các sản phẩm để quản lý và duy trì môi trường.

Các chiến lược tối ưu hóa chi phí

  • Để kiềm chế chi phí Cloud, hãy áp dụng các công cụ và chiến lược ước tính chi phí và xác định các mô hình chi tiêu. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây cung cấp công cụ tính giá và giám sát chi phí, chẳng hạn như các bảng giá chi tiết dịch vụ mà Techcity đang áp dụng.
  • Có được sự hiểu biết vững chắc về môi trường đám mây bạn đã chọn để trợ giúp tài nguyên có kích thước phù hợp và chỉ trả tiền cho những gì bạn cần. Ngoài ra, hãy khám phá các chương trình giảm giá của nhà cung cấp, chẳng hạn như các lựa chọn thay thế rẻ hơn cho các nguồn tài nguyên theo yêu cầu. Ví dụ: Techcity cung cấp các phiên bản đặt trước với giá thấp hơn, để đổi lấy cam kết sử dụng một lượng dung lượng nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Tự động thay đổi quy mô là một cách khác để giảm chi phí. Các tính năng tự động thay đổi quy mô điều chỉnh quy mô ứng dụng để đáp ứng nhu cầu, tránh phải trả cho dung lượng không cần thiết. Khả năng hiển thị phù hợp vào môi trường đám mây cũng giúp các nhóm CNTT xác định và đóng khối lượng công việc nhàn rỗi để tránh phải trả cho các tài nguyên không sử dụng và ngăn chặn sự lan rộng của đám mây.
  • Doanh nghiệp nên theo dõi nhất quán hóa đơn đám mây của mình và đánh giá lại các mô hình triển khai để đảm bảo phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất về chi phí. Ví dụ, một đơn vị có phí truyền dữ liệu cao có thể tối ưu để hạn chế chí.