Loading....

Quá trình di chuyển qua đám mây

Các bước hoặc quy trình mà doanh nghiệp tuân theo trong quá trình di chuyển trên đám mây khác nhau dựa trên các yếu tố như loại di chuyển mà doanh nghiệp muốn thực hiện và các tài nguyên cụ thể mà doanh nghiệp muốn di chuyển. Điều đó nói rằng, các yếu tố chung của chiến lược di chuyển qua đám mây bao gồm:

  • đánh giá hiệu suất và các yêu cầu bảo mật;
  • lựa chọn nhà cung cấp đám mây;
  • tính toán chi phí;
  • bất kỳ yếu tố tái cấu trúc nào được cho là cần thiết.

Đồng thời, hãy chuẩn bị để giải quyết một số thách thức phổ biến trong quá trình di chuyển qua đám mây:

  • khả năng tương tác;
  • dữ liệu và tính khả năng di chuyển của ứng dụng;
  • tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu; 
  • tính liên tục trong kinh doanh.

Nếu không có kế hoạch phù hợp, việc di chuyển có thể làm giảm hiệu suất khối lượng công việc và dẫn đến chi phí CNTT cao hơn – do đó làm mất đi một số lợi ích chính của điện toán đám mây.

Cố gắng để không lạm chi khi chuyển sang môi trường Cloud

Tùy thuộc vào chi tiết của việc di chuyển, một doanh nghiệp có thể chọn chuyển một ứng dụng sang môi trường lưu trữ mới của mình mà không cần bất kỳ sửa đổi nào – một mô hình đôi khi được gọi là di chuyển nhấc lên và dịch chuyển. Trong trường hợp này, khối lượng công việc di chuyển trực tiếp từ các máy chủ cục bộ sang đám mây mà không có bất kỳ thay đổi nào. Đây thực chất là động thái 1-1 được thực hiện chủ yếu như một biện pháp khắc phục ngắn hạn để tiết kiệm chi phí cơ sở hạ tầng.

Trong các trường hợp khác, việc thay đổi mã hoặc kiến ​​trúc của ứng dụng có thể có lợi hơn. Quá trình này được gọi là tái cấu trúc ứng dụng hoặc cấu trúc lại. Việc cấu trúc lại một ứng dụng trước khi di chuyển qua đám mây là rất hợp lý, nhưng nó thường xảy ra trở về trước. Điều này thường xảy ra khi rõ ràng rằng việc nâng và thay đổi đã làm giảm hiệu suất của ứng dụng.

Việc tái cấu trúc một ứng dụng có thể tốn kém, vì vậy ban quản lý CNTT nên xem xét liệu điều này có hợp lý về mặt tài chính hay không. Đừng quên tính toán chi phí, hiệu suất và bảo mật khi bạn phân tích ROI của mình. Có khả năng một ứng dụng sẽ yêu cầu ít nhất một số cấu trúc lại, cho dù việc chuyển đổi là tối thiểu hay toàn diện.

Nếu quá trình di chuyển được thực hiện trực tuyến, bạn sẽ cần tính toán lượng băng thông cần thiết để thực hiện việc di chuyển.

Xem tiếp phần 2 tại đây.