Event

04/05/2022

Trải nghiệm miễn phí Akamai tháng 05/2022

Techcity cùng Akamai triển khai chương trình trải nghiệm miễn phí dành cho các doanh nghiệp tại Việt Nam đăng ký trước ngày 31/05/2022. Vui lòng đăng ký theo form mẫu dưới đây để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia về CDN & Security của Akamai và Techcity.
Tiếng Việt