Loading....

Public Cloud là gì?

Public Cloud là một nền tảng sử dụng mô hình điện toán đám mây chuẩn để cung cấp các tài nguyên CNTT có sẵn cho người dùng từ xa – chẳng hạn như máy ảo, các ứng dụng hoặc các bộ lưu trữ. Các dịch vụ Public Cloud có thể miễn phí hoặc được cung cấp thông qua nhiều gói đăng ký hoặc định giá theo yêu cầu, bao gồm cả mô hình trả tiền theo thực tế sử dụng.

Các lợi ích chính của Public Cloud như sau:

 • Giảm việc các đơn vị phải đầu tư và duy trì các nguồn lực CNTT của riêng họ;
 • Khả năng mở rộng để đáp ứng theo khối lượng công việc và nhu cầu của người dùng; 
 • Ít tài nguyên bị lãng phí hơn vì khách hàng chỉ trả tiền cho những gì họ sử dụng.

Public Cloud hoạt động như thế nào?

Public Cloud là một cách tiếp cận phát triển ứng dụng thay thế cho các kiến ​​trúc CNTT truyền thống. Trong mô hình điện toán Public Cloud cơ bản, nhà cung cấp bên thứ ba lưu trữ các tài nguyên CNTT theo yêu cầu, có thể mở rộng và cung cấp cho người dùng qua kết nối mạng, qua internet công cộng hoặc mạng chuyên dụng.

Mô hình Public Cloud bao gồm nhiều công nghệ, khả năng và tính năng khác nhau. Tuy nhiên, về cốt lõi của nó, Public Cloud bao gồm các đặc điểm chính sau (chi tiết hơn tại bài “8 đặc điểm chính của điện toán đám mây):

 • tính toán theo yêu cầu và cung cấp dịch vụ tự phục vụ;
 • tài nguyên tập trung;
 • khả năng mở rộng và co giãn nhanh chóng;
 • định giá trả cho mỗi lần sử dụng;
 • dịch vụ định lượng;
 • khả năng phục hồi và tính sẵn sàng;
 • bảo mật;
 • truy cập mạng rộng rãi

Nhà cung cấp Public Cloud cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để lưu trữ và triển khai khối lượng công việc trên đám mây. Nó cũng cung cấp các công cụ và dịch vụ để giúp khách hàng quản lý các ứng dụng đám mây, chẳng hạn như lưu trữ, bảo mật và giám sát dữ liệu.

Các nhà cung cấp đám mây nói chung cung cấp các tùy chọn tích hợp và khả dụng rộng rãi và phù hợp với nhu cầu đám mây đa năng. Các nhà cung cấp mới thường cung cấp nhiều tùy chỉnh hơn.

Di chuyển lên Cloud

Có vô số yếu tố thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển từ các cơ sở tại chỗ sang Public Cloud. Ví dụ: một số tổ chức yêu cầu hỗ trợ các loại khối lượng công việc đa dạng hơn mà các trung tâm dữ liệu không thể cung cấp. Cân nhắc chi phí, bảo trì ít hơn và dự phòng là những lý do phổ biến khác.

Sau khi chọn nhà cung cấp, nhóm CNTT phải chọn phương pháp di chuyển lên đám mây để di chuyển dữ liệu vào đám mây của nhà cung cấp.

 • Di chuyển ngoại tuyến yêu cầu các nhóm CNTT sao chép dữ liệu cục bộ vào thiết bị di động và chuyển phần cứng đó sang nhà cung cấp dịch vụ đám mây.
 • Di chuyển dữ liệu trực tuyến xảy ra thông qua kết nối mạng qua internet công cộng hoặc dịch vụ mạng của nhà cung cấp đám mây.

Khi lượng dữ liệu cần truyền là đáng kể, di chuyển ngoại tuyến thường nhanh hơn và ít tốn kém hơn. Di chuyển trực tuyến rất phù hợp cho các tổ chức không di chuyển khối lượng lớn dữ liệu.

Các tổ chức cũng đưa các ứng dụng tại chỗ hiện có vào đám mây và có một số cách tiếp cận cần xem xét.

 • Phương pháp nâng cấp và chuyển sẽ di chuyển ứng dụng lên đám mây như hiện tại mà không cần thiết kế lại. Cách tiếp cận này nhanh chóng, nhưng dễ xảy ra phức tạp – ứng dụng có thể không hoạt động bình thường trong kiến ​​trúc đám mây và có thể tốn kém hơn so với khi nó vẫn ở trên cơ sở.
 • Ngoài ra, các nhóm CNTT có thể tái cấu trúc tại chỗ ứng dụng trước khi di chuyển. Việc tái cấu trúc mất nhiều thời gian và kế hoạch hơn, nhưng phương pháp này đảm bảo rằng ứng dụng sẽ hoạt động hiệu quả trên đám mây. Một tùy chọn khác là xây dựng lại hoàn toàn dưới dạng ứng dụng gốc đám mây.
 • Ngoài ra còn có một loạt các công cụ di chuyển của bên thứ ba và gốc đám mây để giúp bạn quản lý việc chuyển sang Public Cloud.

Techcity cung cấp Public Cloud là Cloud Server trong nước với tên gọi Techcity Cloud và Cloud Server nước ngoài với tên gọi Techcity Ocean