Loading....

Xem phần 1 tại đây

Doanh nghiệp có một số lựa chọn khi chuyển dữ liệu từ trung tâm dữ liệu cục bộ lên Public Cloud. Chúng bao gồm việc sử dụng Internet công cộng hoặc kết nối mạng riêng / chuyên dụng. Một tùy chọn khác là chuyển dữ liệu ngoại tuyến, trong đó một tổ chức tải dữ liệu cục bộ của mình lên một thiết bị và sau đó vận chuyển thực tế thiết bị đó đến một nhà cung cấp Public Cloud, nhà cung cấp này sau đó sẽ tải dữ liệu lên đám mây. Loại di chuyển dữ liệu mà doanh nghiệp chọn – trực tuyến hoặc ngoại tuyến – phụ thuộc vào số lượng và loại dữ liệu mà doanh nghiệp muốn di chuyển, cũng như tốc độ cần thiết để hoàn thành quá trình di chuyển.

Có thể không thực tế nếu bỏ qua kết nối internet của bạn trong một khoảng thời gian dài. Trong một số trường hợp, sẽ có ý nghĩa hơn khi sử dụng xe tải để truyền dữ liệu thay vì kết nối internet. Việc vận chuyển vật lý có thể không loại bỏ nhu cầu đồng bộ hóa bổ sung, nhưng nó có thể cắt giảm thời gian và chi phí để di chuyển dữ liệu.

Trước khi tiến hành dịch chuyển, khối lượng công việc cần được kiểm tra kỹ lưỡng và tối ưu hóa để mang lại hiệu suất có thể chấp nhận được. Việc kiểm tra các điều kiện hỏng hóc cũng như các hệ thống dự phòng cũng rất quan trọng.

Khi quá trình di chuyển đám mây hoàn tất, nhân viên sẽ chuyển sự tập trung sang hiệu suất, mức sử dụng và tính ổn định của dữ liệu. Hãy đảm bảo ngân sách cho những công cụ này, vì chúng thường bị lãng quên trong kế hoạch ban đầu.

Đây là nơi mà các nhân viên CNTT nhận thấy sự thay đổi lớn nhất trong vai trò hỗ trợ của họ. Có một số giảm việc hỗ trợ chung cho phần cứng. Nhưng khối lượng công việc trên đám mây vẫn phải được quản lý, vì vậy việc bổ sung một số lớp đào tạo về quản lý đám mây cho nhóm là rất hợp lý. Có thể có một số cân nhắc đặc biệt đối với thực tế bảo mật mới trong quá trình di chuyển.

Đảm bảo bảo mật ứng dụng trên đám mây luôn là mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt là trong quá trình di chuyển trực tiếp lên đám mây. Di chuyển máy ảo là điều cần thiết để cân bằng nhu cầu về tính toán, lưu trữ và các nhu cầu ứng dụng khác của khối lượng công việc.

Di chuyển trực tiếp thông qua mạng làm cho khả năng nhiều loại tấn công có thể xảy ra. Kẻ tấn công có thể chụp nhanh máy ảo và tạo máy ảo trong bối cảnh khác với mục đích ban đầu của nó. Những thông tin đăng nhập bị đánh cắp đó có thể sao chép và lấy cắp ảnh chụp nhanh hoặc cài đặt rootkit hoặc phần mềm độc hại khác để có thêm quyền truy cập. Thrashing là một cuộc tấn công từ chối dịch vụ liên tục, trong đó tin tặc buộc phải di chuyển nhiều lần và làm gián đoạn các quy trình tính toán bằng cách tiêu thụ tài nguyên hệ thống.