Chống tấn công DDoS

Phòng thủ chủ động chống lại tất cả các cuộc tấn công DDoS đảm bảo hệ thống luôn online

Bảo vệ hệ thống chống lại những cuộc tấn công tinh vi nhất!

Các doanh nghiệp ngày nay phải đối mặt với những mối đe dọa thường trực từ những cuộc tấn công DDoS tinh vi và được tổ chức rất tốt. Giải pháp chống tấn công DDoS của Akamai được xậy dựng trên cơ sở hệ thống bảo mật đám mây chuyên dụng, bảo vệ các web, application và API của doanh nghiệp đồng thời duy trì hệ thống DNS nhanh, bảo mật cao và luôn luôn sẵn sàng!

Với Akamai, Doanh nghiệp có thể ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS lớn với lưu lượng độc hại trên Cloud của Akamai trước khi chúng có thể tiếp cận tới hệ thống Origin của khách hàng mà không cần nhiều hệ thống Firewall.

Đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục

Giữ cho hoạt động vận hành trơn tru, tự tin vào các giải pháp phòng chống DDoS được xây dựng trên cơ sở hạ tầng Cloud chuyên dụng.

Giảm thiểu nguy cơ suy giảm hiệu suất

Duy trì DNS nhanh, luôn khả dụng với các tài nguyên được phân chia trên các đám mây không chồng chéo.

Kiểm soát hoàn toàn lưu lượng truy cập

Ngăn chặn các cuộc tấn công trên đám mây đồng thời giải phóng tài nguyên nội bộ.

Chống tấn công DDoS

Phòng thủ chủ động chống lại tất cả các cuộc tấn công DDoS đảm bảo hệ thống luôn online

Các giải pháp chống tấn công DDoS

App & API Protector

Bảo mật một cửa, không lỗ hổng cho các trang web, app và API.

Prolexic

Ngăn chặn các cuộc tấn công DDoS bằng biện pháp phòng thủ nhanh chóng và hiệu quả nhất — trên quy mô lớn.

Edge DNS

Dựa vào DNS bảo mật cao để liên tục nâng cao mức độ khả dụng của các ứng dụng web và API.

Tài liệu bảo mật mới nhất

Liên hệ Techcity để biết thêm chi tiết!

  Họ và tên:

  Công ty:

  Địa chỉ Email:

  Số điện thoại:

  Yêu cầu hỗ trợ:

  Dịch vụ cần hỗ trợ:

  Nội dung