Sẵn sàng & Ổn định

Trao quyền chủ động cho khách hàng, nhân viên của bạn bằng cách truy cập mọi lúc mọi nơi.

Bảo mật & Tin cậy

Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của bạn bằng kiến trúc bảo mật ZERO-TRUST.

Sáng tạo & Linh hoạt

Mọi thứ bạn cần để làm việc và sáng tạo ở trong một ứng dụng duy nhất.

Thời điểm để doanh nghiệp Chuyển Đổi Số

Hướng đến giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp với sự trợ giúp từ LinK để triển khai chiến lược chuyển đổi số hiệu quả. Giữ vững niềm tin, sự hài lòng của nhân viên và khách hàng.

  • Đơn giản hóa hoạt động kinh doanh
  • Làm chủ các quy trình, thủ tục trong công việc