Techcity School ERP

Hệ thống ERP dành riêng cho Trường học

fancybox

Phân quyền quản lý

Đa dạng các nhóm từ Admin; Giảng viên; Phụ huynh; Học sinh/Sinh viên tới Kế toán; Thủ thư..
fancybox

Quản lý toàn trình

Các Module quản lý Sinh viên/Học sinh; Hệ thống bài giảng/thi. Quản lý thư viện; KTX; Chứng chỉ...
fancybox

Triển khai nhanh

Hệ thống có thể triển khai và vận hành cho trường học trong 30 ngày!
Solution Best For

Giải pháp dành cho

Techcity-Cloud-Highend-Chip
Các trường Phổ thông

Hệ thống triển khai hữu hiệu cho các trường Phổ thông Cấp 1-2-3 giúp Trường học quản lý và vận hành hiệu quả!

qloud
Cao Đẳng - Đại học

Hệ thống đã được xây dựng với đầy đủ các yêu cầu đặc thù của các trường Đại học - Cao đẳng tại Việt Nam. Quản lý toàn bộ trường học trong 1 hệ thống phần mềm duy nhất!

Techcity-Cloud-Multi-Layer-Security
Công lập & Tư thục

Triển khai và áp dụng hiệu quả vào cả các trường Công lập và Tư thục.

Super Features

Tính năng nổi bật

Techcity-Cloud-Highend-Chip

Quản lý Sinh viên

Hệ thống quản lý chuẩn theo mô hình các trường học tại Việt Nam

 • Tuyển sinh Online & Offline
 • Phân khoa, phân lớp...
 • Điểm danh, báo cáo
 • Có tài khoản của Phụ huynh
Techcity-Cloud-SSD-ENT-Disk

Quản lý hệ thống bài giảng

Hệ thống bài giảng và bài thi Offline & Online

 • Quản lý theo Giáo trình; Khoa; Lớp..
 • Thời khóa biểu Lớp; Giảng viên..
 • Quản lý ngân hàng đề thi
 • Quản lý bài tập về nhà
Techcity-Cloud-HA-Management

Quản lý các chức năng

Quản lý toàn bộ các chức năng hỗ trợ trường học

 • Quản lý thư viện
 • Quản lý Ký túc xá
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý xe đưa-đón học viên/CB.CNV
Techcity-Cloud-Multi-Layer-Security

Quản trị nhân sự

Quản trị toàn bộ hệ thống nhân sự của Trường

 • Quản lý theo phòng ban/khoa
 • Hồ sơ lý lịch nhân sự
 • Chấm công, tính lương
 • Quản lý chất lượng giảng viên
Techcity-Cloud-Full-Management

Quản trị tài chính

Hệ thống đầy đủ các phân hệ của tài chính trong Nhà trường.

 • Quản lý học phí
 • Quản lý chi phí của trường
 • Quản lý các loại doanh thu
 • Hệ thống báo cáo real-time
Techcity-Cloud-Pentest-Free

Triển khai đơn giản

Triển khai toàn bộ hệ thống trong vòng 30 ngày!

 • Triển khai 30 ngày
 • Chi phí hợp lý
 • Giao diện thân thiện - Web-based
 • Vận hành ổn định 24/7
Benefits

Lợi ích lớn

Hệ thống Techcity School ERP giúp các Trường học có hệ thống vận hành và quản lý/quản trị toàn bộ trường học trên 1 nền tảng duy nhất!

 • Quản trị dễ dàng
 • Tăng hiệu suất đào tạo
 • Chuẩn hóa hệ thống
 • Tăng sự chuyên nghiệp
 • Tiết kiệm chi phí đào tạo
 • Tiết kiệm thời gian
qloud
qloud
Let's Get Started

Triển khai giải pháp Techcity School ERP

Liên hệ ngay với đội ngũ chuyên gia của Techcity để triển khai giải pháp School ERP!