Tìm kiếm tên miền

iq-com

270K

iq-net

320K

iq-org

300K

iq-in

$14.99

iq-co

$11.00

Why Choose Us

Lựa chọn Techcity Domain?

fancybox

Đa dạng

Hàng trăm sự lựa chọn tên miền cho doanh nghiệp
fancybox

Bảo mật

Tên miền được bảo vệ và bảo mật thông tin
fancybox

Nhanh chóng

Đăng ký tên miền nhanh chóng và dễ dàng

Hàng trăm định dạng tên miền

Features

Tính năng

01-2.png
Tìm kiếm

Tìm kiếm tên miền phù hợp và đăng ký dễ dàng

02-2.png
Transfer Tên miền

Transfer tên miền về Techcity

03-2.png
Miễn phí tên miền

Khi đăng ký dịch vụ thuê Website