Secure Internet Access Enterprise

Kết nối an toàn người dùng và thiết bị với internet bằng cổng web an toàn.

“Giải pháp Bảo mật truy cập mạng doanh nghiệp của Akamai đã giúp chúng tôi cải thiện bảo mật cho nhân viên làm việc từ xa cũng như đem lại những lợi ích bảo mật đáng kể cho công ty.”

Akira Maeda, SRE Manager

Chủ động bảo vệ chống lại phần mềm độc hại zero-day và hành vi lừa đảo

Triển khai trong vài phút, mở rộng quy mô toàn cầu

Dựa vào bảo mật web của bạn để luôn được hiển thị trên nền tảng biên lớn nhất thế giới.

Giữ an toàn cho người dùng và thiết bị

Bảo vệ bằng hệ thống phòng thủ nhiều lớp: tình báo theo thời gian thực, công cụ phát hiện, v.v.

Tiết kiệm thời gian quản lý bảo mật

Quá nhiều báo động giả? Yên tâm. Đơn giản hóa bằng cách loại bỏ các thiết bị bảo mật.

DDoS Defense in a Hybrid Cloud World

All DDoS mitigation is not created equal. See how many cloud service providers fall short, and what to look out for.

Phân tích chi tiết từ tối đa 7 nghìn tỷ yêu cầu DNS mỗi ngày

Tình báo thông tin

Tăng cường bảo mật với các phân tích chi tiết được cập nhật từng phút.

Phân tích dữ liệu tải

Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công zero-day và mối đe dọa phức tạp bằng các công cụ phát hiện phần mềm độc hại nâng cao.

Phòng chống mất dữ liệu

Chặn hoặc giám sát nội dung tải lên có chứa dữ liệu nhạy cảm như dữ liệu PII, PCI DSS hoặc HIPAA.

Kiểm soát ứng dụng

Xác định và chặn các ứng dụng không được cấp phép dựa trên điểm rủi ro hoặc giới hạn các tính năng của ứng dụng.

Phân tích và báo cáo

Xem thông tin chi tiết theo thời gian thực về tất cả lưu lượng truy cập ra bên ngoài, các sự kiện đe dọa, v.v. — trên một bảng điều khiển.

Chính sách sử dụng được chấp nhận

Thực thi chính sách công ty của bạn. Đảm bảo tất cả nhân viên tuân thủ chính sách bằng cách chặn một số miền nhất định.

A Blueprint for Zero Trust Architecture

Get in-depth guidance on scoping, configuring, deploying, and managing your Zero Trust framework.

Liên hệ Techcity để biết thêm chi tiết!

  Họ và tên:

  Công ty:

  Địa chỉ Email:

  Số điện thoại:

  Yêu cầu hỗ trợ:

  Dịch vụ cần hỗ trợ:

  Nội dung

  Resource