Kona Site Defender

Trình bảo vệ trang web Kona đang được phát triển thành giải pháp WAAP cấp độ mới của Akamai: Trình bảo vệ API & Ứng dụng

“Đối với chúng tôi, an ninh là rất quan trọng. Chúng tôi cần đảm bảo có đủ khả năng bảo vệ thương hiệu của mình, từ các thiết bị của người dùng cho đến cơ sở hạ tầng. Vì vậy, chúng tôi mang đến các giải pháp của Akamai như một phần trong kế hoạch cung cấp tổng thể cho khách hàng của mình. Khách hàng sẽ được cung cấp Trình bảo vệ trang web Kona và các sản phẩm bảo mật khác. Chúng tôi đang bảo vệ thương hiệu của mình, đồng thời giúp khách hàng bảo vệ thương hiệu của họ.”

Scot Gillespie, VP, CTO, Washington Post

Chống lại các mối đe dọa lớn nhất cho ứng dụng và API của bạn

Đổi mới và bảo vệ với phân tích chi tiết vượt trội

Khai thác khả năng hiển thị dữ liệu tấn công vượt trội: Phân tích trình kích hoạt quy tắc 178B WAAP mỗi ngày.

Bảo mật ứng dụng và API ở mọi nơi

Giải quyết các sự cố WAAP hiện đại bằng bảo mật không phụ thuộc đám mây, thích ứng và tự động.

Trao quyền cho các nhóm DevOps để quản lý WAAP theo cách của bạn

Tự động hóa bảo mật ứng dụng và API bằng tích hợp API Akamai, CLI và Terraform.

DDoS Defense in a Hybrid Cloud World

All DDoS mitigation is not created equal. See how many cloud service providers fall short, and what to look out for.

Bảo vệ ứng dụng web: Thông minh. Tự động. Chính xác.

Thích ứng & tự điều hướng

Bảo vệ động và máy học tự điều hướng giúp tiết kiệm công sức và hạn chế các báo động giả.

Phát hiện và bảo mật API

Luôn phát hiện và đề phòng các API mới, chưa rõ và đang thay đổi với WAAP dựa trên biên đầu tiên có khả năng khám phá API.

Phân tích chi tiết có tính hành động

Điều tra và phân loại các cuộc tấn công. Giám sát liên tục theo thời gian thực với bảng điều khiển và cảnh báo dễ dàng.

Quản lý linh hoạt

Tự động hóa các biện pháp bảo vệ với Akamai hoặc kiểm soát hoàn toàn.

Zero-second SLA

Loại bỏ ngay lập tức các cuộc tấn công DDoS lớp mạng. Ứng phó với các cuộc tấn công của lớp ứng dụng trong vài giây

Khả năng cấu hình cao

Vận hành linh hoạt hỗ trợ những môi trường phức tạp cần được kiểm soát tốt hơn.

Module bảo vệ phần mềm độc hại hiện đã khả dụng với Kona Site Defender

Bảo vệ phần mềm độc hại quét các tệp biên để ngăn tin tặc tải phần mềm độc hại lên hệ thống của bạn.

Liên hệ Techcity để biết thêm chi tiết!

  Họ và tên:

  Công ty:

  Địa chỉ Email:

  Số điện thoại:

  Yêu cầu hỗ trợ:

  Dịch vụ cần hỗ trợ:

  Nội dung

  Resource