Enterprise Application Access

Cung cấp quyền truy cập nhanh chóng, an toàn cho đội ngũ của bạn với Zero Trust Network Access.

“Quyền truy cập ứng dụng doanh nghiệp chạy trên nền tảng biên toàn cầu của Akamai là một điều vô cùng quan trọng. Với tư cách là nhà cung cấp mạng lớn nhất thế giới, cơ sở hạ tầng phân tán của Akamai đem đến cho chúng tôi khả năng bảo mật truy cập cấp doanh nghiệp với hiệu suất và khả năng bảo vệ ở cấp dịch vụ internet.”

Osamu Iwasaki, Director, Head of System Infrastructure Department and Executive Manager of Core Systems

Mở rộng truy cập từ xa. Không còn các VPN chậm chạp, cồng kềnh.

Thích ứng với những thay đổi đột ngột về đội ngũ lao động

Chỉ trong vài phút, bạn đã có thể thiết lập ứng dụng và người dùng mới thông qua một cổng thông tin duy nhất.

Đưa ra quyết định thông minh về quyền truy cập

Nhận tín hiệu theo thời gian thực về người dùng, thiết bị, v.v. từ nền tảng biên thông minh nhất.

Giảm chi phí, độ phức tạp và rủi ro

Đơn giản hóa với dịch vụ do đám mây phân phối - không cần bảo trì thiết bị ảo hay thiết bị vật lý.

DDoS Defense in a Hybrid Cloud World

All DDoS mitigation is not created equal. See how many cloud service providers fall short, and what to look out for.

Zero Trust Network Access với khả năng tình báo thông tin vượt trội

Truy cập dựa trên ứng dụng

Cấp quyền truy cập cho người dùng theo ứng dụng tương ứng - không cấp quyền truy cập cho toàn bộ mạng.

Kiểm soát quyền truy cập thích ứng

Tiếp cận các tín hiệu bảo mật theo thời gian thực và điểm rủi ro để tự động bảo vệ ứng dụng của bạn.

ZTNA as a service

Loại bỏ chi phí vận hành và nợ kỹ thuật khỏi việc duy trì VPN và các thiết bị khác.

Multi-cloud linh hoạt

Kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng trên AWS, Azure, Google Cloud và cơ sở hạ tầng của bạn thông qua một cổng bảo mật.

Quyền truy cập của bên thứ ba

Dễ dàng thực hiện thay đổi M&A và quyền truy cập của nhà thầu mà không cần thay đổi mạng hoặc kiến trúc tốn kém.

Nhận dạng & nhận biết ngữ cảnh

Sử dụng nhiều tín hiệu theo thời gian thực: nhận dạng, bảo mật thiết bị, tình báo thông tin, v.v.

Bản thiết kế kiến trúc Zero Trust

Phân tích chuyên sâu về phạm vi, cấu hình, triển khai và quản lý khung làm việc Zero Trust.

Liên hệ Techcity để biết thêm chi tiết!

  Họ và tên:

  Công ty:

  Địa chỉ Email:

  Số điện thoại:

  Yêu cầu hỗ trợ:

  Dịch vụ cần hỗ trợ:

  Nội dung

  Resource