Edge DNS

Dựa vào DNS bảo mật cao để liên tục nâng cao mức độ khả dụng của các ứng dụng web và API.

“Akamai là công ty dẫn đầu thị trường về DNS, với thành tích xử lý lưu lượng truy cập cao đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công đã được chứng thực. Chúng tôi hiện lưu trữ 2.000 vùng DNS trong Edge DNS và tính năng Ánh xạ Vùng Apex giúp quản lý chuyển hướng URL ảo thông qua CDN của Akamai.”

Manikandan Kadarkarai, Principal Network Engineer

Ngăn chặn sự cố ngừng DNS với nền tảng biên lớn nhất

Cam kết và đảm bảo với mức khả dụng DNS liên tục

Sử dụng SLA trên toàn thời gian hoạt động với kiến trúc linh hoạt cho DNS quan trọng.

Quản lý chi phí DNS dễ dàng hơn

Tránh các khoản phí không mong muốn do sử dụng DNS cao với mức thanh toán theo khu vực có thể dự kiến.

An tâm hơn với DNS phụ

Tăng cường tính khả dụng của DNS thông qua việc sử dụng các vùng kết nối internet thứ cấp.

Phòng chống DDoS trong thế giới Hybrid Cloud

Các biện pháp giảm thiểu DDoS được tạo ra không giống nhau. Xem có bao nhiêu nhà cung cấp dịch vụ đám mây không đạt yêu cầu và những điểm cần chú ý.

Thiết kế đặc biệt cho khả năng bảo mật và tính khả dụng

IP Anycast Toàn cầu

Sử dụng máy chủ tên miền một cách hợp lý trên nhiều máy chủ vật lý được triển khai trên toàn thế giới.

Triển khai an toàn

Bảo vệ DNS khỏi những tin tặc chuyên khai thác lỗ hổng trong phần mềm BIND.

DNSSEC

Ngăn chặn các cuộc tấn công do giả mạo DNS bằng Công nghệ an toàn mở rộng cho hệ thống tên miền (DNSSEC).

Quản lý DNS as code

Cho phép các nhà phát triển tự động hóa Edge DNS thông qua API và các công cụ quản lý hiện có.

Mô hình đáng tin cậy

Ngăn chặn các cuộc tấn công giả mạo địa chỉ IP bằng cách chỉ cung cấp nội dung cho danh sách các máy chủ tên miền đáng tin cậy.

Đặt trọng tâm vào tính khả dụng

Tận dụng kiến trúc độc nhất giúp phân đoạn tài nguyên DNS trên các đám mây không bị chồng lấp.

TÌNH TRẠNG INTERNET/AN NINH

Phân tích lưu lượng DNS độc hại thể hiện điều gì về mức độ rủi ro của một tổ chức?

DNS là một trong những cơ sở hạ tầng internet lâu đời nhất. Tuy nhiên, một lượng lớn các cuộc tấn công lưu lượng truy cập đang tăng lên. Chi tiết về các mối đe dọa phổ biến nhất và hơn thế nữa trong báo cáo mới nhất của chúng tôi.

Liên hệ Techcity để biết thêm chi tiết!

  Họ và tên:

  Công ty:

  Địa chỉ Email:

  Số điện thoại:

  Yêu cầu hỗ trợ:

  Dịch vụ cần hỗ trợ:

  Nội dung

  Resource